Kjære pasienter. 

Telefonlinjen er nede. Vi jobber med å rette opp feilen, 

og håper saken er løst innen kort tid.

 

Dere kan sende oss sms som vi vil besvare kontinuelig gjennom hele dag.

Takk for forståelsen og tålmodigheten.

Hilsen Personalet